Menu
درس نمبر 08: دورۂ ترجمانئ قرآن (سورۃ البقرۃ آیات 16 تا 22)حافظ عمیر انور
Loading...
08-Dars Dora Tarjumani Quran: Surah Al-Baqarah Aayaat 16-22 (Hafiz Umair Anwer)
529 Views
Oct 12, 2015
MP3
00:30
1.83 MB
Hafiz Umair Anwer
14463

Dora Tarjumani-e-Quran, درس # 8: دورۂ ترجمانئ قرآن (سورۃ البقرۃ آیات 16 تا 22)

Related Media